بخش آب

 

مهندسان مشاور موج آب با کسب تجربه در بیش از دهها طرح اعم از مطالعات امکان سنجی و شناخت، طراحی پایه و اولیه (فاز I)، طراحی تفصیلی و جزئیات اجرایی (فاز II)، نظارت بر عملیات اجرا، در قالب انواع مختلف قرارداد (BOT, EPC , PC , E  و ... ) آماده است که در طـرح های مختلف تصفیه خـانه آب شهـری و صنعتـی، آب شیریـن کن، خطوط انتقـال، ایستگاه های پمپاژ، مخازن، شبکه توزیع آب شهری و صنعتی خدمات مهندسی ارائه نماید.

-خدمات مهندسی در تصفیه بیش از 7،000 لیتر در ثانیه آب شهری از 100 لیتر در ثانیه تا 7،500 لیتر در ثانیه

-خدمات مهندسی در طرح‎های خط انتقال بیش از 500 کیلومتر از قطر 40 تا 2600 میلیمتر

-خدمات مهندسی در پروژه های شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف از جمعیت 2،500 تا 12،000،000 نفر

-خدمات مهندسی در پروژه های ایستگاه پمپاژ از دبی 25 تا 5000 لیتر در ثانیه و تا هد 250 متر

-مخازن ذخیره آب از 500 تا 30،000 مترمکعب حجم مخزن

 

بخش فاضلاب

مهندسان مشاور موج آب با کسب تجربه در بیش از دهها طرح اعم از مطالعات امکان سنجی، شناخت، زیست محیطی و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، طراحی پایه و اولیه (فاز I)، طراحی تفصیلی و جزئیات اجرایی (فاز II)، نظارت بر عملیات اجرا، در قالب انواع مختلف قرارداد (BOT, EPC , PC , E  و ... ) آماده است که در طرح های مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی، شبکه جمع آوری فاضلاب ایستگاه های پمپاژ فاضلاب، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی خدمات مهندسی ارائه نماید.

- تصفیه فاضلاب از دبی 40 لیتر در ثانیه تا دبی 1600 لیتر در ثانیه

- شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای با جمعیت از 10،000 تا 350،000 نفر

- جمع آوری و دفع آب های سطحی.

 

 

بخش سازه و معماری

مهندسان مشاور موج آب با کسب تجربه در بیش از دهها طرح اعم از مطالعات امکان سنجی، شناخت، زیست محیطی و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، طراحی پایه و اولیه (فاز I)، طراحی تفصیلی و جزئیات اجرایی (فاز II)، نظارت بر عملیات اجرا، در قالب انواع مختلف قرارداد (BOT, EPC , PC , E  و ... ) آماده است که در طرح های مختلف معماری و سازه، تأسیسات ساختمانی شامل تأسیسات مکانیکی و برقی، طراحی داخلی و انتخاب متریال، محوطه سازی و سایر خدمات مربوط به ساختمان های مسکونی و رفاهی کارفرمایان دولتی و خصوصی.

- از زیر بنای 600 مترمربع تا 7،000 متر مربع.